V Kongres Onkologii Polskiej

ZGŁASZANIE PRAC

Regulamin zgłaszania prac

Termin i forma prac

Uczestnicy V Kongresu Onkologii Polskiej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 30 kwietnia 2020 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Kongresu zgodnie z instrukcjami, widocznymi na ekranie.

Kwalifikacja i publikacja

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 15 czerwca 2020 roku. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas V Kongresu Onkologii Polskiej zostaną opublikowane w wersji elektronicznej suplementu dwumiesięcznika „Nowotwory. Journal of Oncology”. Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie kongresowej opłaty rejestracyjnej.

Zawartość i układ pracy

Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

 1. Wstęp
 2.  Materiał i metody
 3. Wyniki
 4. Omówienie

Ewentualnie piśmiennictwo (maksymalnie 3 pozycje) przedstawione w formie zgodnej z podaną we wskazówkach dla autorów czasopisma „Nowotwory – Journal of Oncology”, dostępnych pod adresem: journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology

Nagłówek powinien zawierać:

 • tytuł streszczenia,
 •  pierwszą literę imienia i nazwiska autorów
 •  oraz ich afiliacje, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę.

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów.

Tematy prac

Uczestnicy zgłaszający mogą wybrać spośród grup tematycznych:

 •  Biologia nowotworów
 •  Brachyterapia
 • Chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa w onkologii
 •  Ciążowa choroba trofoblastyczna
 •  Czerniak
 • Diagnostyka laboratoryjna w onkologii
 •  Dootrzewnowa chemioterapia w warunkach hipertermii
 •  Genetyka nowotworów człowieka
 •  Ginekologia onkologiczna
 •  Integracja nauk podstawowych i klinicznych w opiece pielęgniarskiej
 •  Laparoskopia w nowotworach układu moczowego
 • Leczenie chorych w podeszłym wieku
 •  Mapowanie układu chłonnego w chorobach nowotworowych
 • Mięsaki tkanek miękkich i kości
 • Nowotwory głowy i szyi
 •  Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
 • Onkohematologia
 • Psychologiczne aspekty jakości życia u chorych na nowotwory
 • Radioterapia teragnostyczna
 • Rak odbytnicy
 • Rak piersi
 • Rak płuca
 • Rak żołądka
 • Rola PET-KT w onkologii
 • Skojarzone leczenie chorych na nowotwory
 • Śródoperacyjna radioterapia
 • Urologia onkologiczna
 • Zaburzenia metaboliczne i nowotwory

 

 

Patronat Główny:

Via Medica

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl